Verzekering en vergoeding

MiLé heeft overeenkomsten met alle Nederlandse zorgverzekeraars.

Wat je voor fysiotherapie betaalt, hangt grotendeels af van de manier waarop je bent verzekerd. Vanuit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed en krijg je te maken met een verplicht eigen risico. In 2024 is dat € 385. De meeste Nederlanders hebben daarom een aanvullende verzekering die (een deel van) de kosten voor fysiotherapie dekt. Voor een aanvullende verzekering geldt nooit een eigen risico. Je kunt er ook voor kiezen fysiotherapie zelf te betalen, zie hier onze tarieven.

De basisverzekering is een basis zorgverzekering – ook wel ziektekostenverzekering genoemd – die alle inwoners van Nederland verzekert van medisch noodzakelijke zorg. Iedere inwoner van Nederland – uitgezonderd militairen in actieve dienst en gemoedsbezwaarden – is verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Fysiotherapie dat binnen de basisverzekering valt – en dus vergoed wordt door de zorgverzekeraar – zijn:

Voor kinderen/jongeren tot 18 jaar:

  • Tot 18 jaar worden de eerste 9 behandelingen fysiotherapie sowieso vergoed. Voor de vergoeding van extra behandelingen is toestemming nodig van de zorgverzekeraar.
  • Tot 18 jaar wordt fysiotherapie voor aandoeningen die op de lijst chronische aandoeningen fysiotherapie staan volledig vergoed.
  • Tot 18 jaar gelden voor artrose aan knie of heup, urineverlies, etalagebenen en ziekenhuisopname dezelfde regels als voor volwassenen.

Voor volwassenen:

  • Als je een aandoening hebt die op de lijst chronische aandoeningen staat, wordt fysiotherapie vanaf de 21ste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Deze aandoening moet dan voorkomen op de lijst Borst. Het woord `chronisch` is hier ongelukkig gekozen, het betreft namelijk niet alle aandoeningen die een chronisch karakter hebben, maar slechts degene die op de bedoelde lijst staan. Overigens, de dekking van de eerste 20 behandelingen bij een dergelijke `chronische indicatie` komt wel uit de aanvullende verzekering of voor eigen rekening indien niet afdoende aanvullend verzekerd. De chronische lijst voor 2024 vind je hier.
  • Bij artrose aan knie of heup krijg je eenmalig maximaal 12 behandelingen in 12 maanden vergoed.
  • Bij urine-incontinentie krijgt u maximaal de eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie vergoed.
  • Bij etalagebenen krijg je maximaal 37 behandelingen per jaar vergoed.
  • Fysiotherapie bij ziekenhuisopname: controleer bij de zorgverzekeraar.

Goed om te weten
Als fysiotherapie onder de basisverzekering valt, betalen volwassenen eerst het eigen risico (indien dit nog niet is aangesproken bij eerdere zorg in dat zelfde jaar). Let op: als de behandeling doorloopt in een volgende kalenderjaar betaal je opnieuw eerst het eigen risico. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Een aanvullende verzekering is een verzekering voor zorg die niet in de basisverzekering zit. Bijvoorbeeld voor meer fysiotherapie dan het basispakket vergoedt. Een aanvullende verzekering is niet verplicht. Een aanvullende zorgverzekering is een verzekering die je kunt afsluiten bovenop de basisverzekering. Als je veel ziektekosten verwacht, is een aanvullende verzekering handig. Verzekeringsmaatschappijen hanteren diverse aanvullende pakketten waarin de omvang van de dekking verschilt. De mate van dekking hangt dus af van het pakket dat je hebt afgesloten. Bekijk je eigen polis van de zorgverzekeraar goed om te zien wat en hoeveel er precies voor je wordt vergoedt. Elke ziektekostenverzekering die je afsluit met een verzekeringsmaatschappij is een juridische overeenkomst tussen jou en de betreffende maatschappij. Derhalve bent u er zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de overeenkomst en daarmee de omvang van uw dekking te kennen. Dit is niet de verantwoordelijkheid van de behandelaar. Wij maken je daar graag op attent.

Fysiotherapie buiten de verzekering om
Heb je geen aanvullende verzekering of heb je meer behandelingen nodig dan door je aanvullende verzekering wordt gedekt? Dan betaal je de kosten voor fysiotherapie zelf, zie hier onze tarieven.