Schouderklachten
info

Schouderklachten zijn klachten die men ervaart in en/of rondom de schouder. Verschillende structuren in en rondom de schouder zorgen ervoor dat de schouder stabiel is en tegelijkertijd beweeglijk is. Wanneer de schouder pijnlijk is zorgt dit er meestal voor dat er een verminderde bewegingsvrijheid (=mobiliteit) is in de schouder.

Heb jij een schouder(blad)klacht waar je graag van af wilt? Maak dan hier een afspraak met een van onze therapeuten.

De schouder uitgelegd..
De schouder bestaat uit drie verschillende gewrichten: het GH-gewricht tussen de bovenarm (humerus) en het schouderblad (scapula), het ST-gewricht tussen de ribbenkast (thorax) en het schouderblad (scapula) en het AC-gewricht tussen het schouderdak (acromion) en het sleutelbeen (clavicula). Rondom deze gewrichten bevinden zich vele structuren als spieren, bloedvaten, zenuwen, kapsels, banden en slijmbeurzen die samenwerken om de schouder zo goed mogelijk te laten functioneren. Een probleem bij één of meer van deze structuren kan leiden tot schouderklachten.

Welke type schouderklachten zijn er?
Er zijn verschillende soorten schouderklachten. Je hebt ten eerste te maken met (sub)acute- of chronische klachten en specifieke of a-specifieke klachten. Naast de verschillende soorten schouderklachten zijn er verschillende aandoeningen en blessures die pijn in de schouder kunnen veroorzaken. (Sub)acute klachten zijn klachten die korter dan zes weken aanwezig zijn. Chronische klachten zijn klachten die langer dan drie maanden aanwezig zijn. De term ‘chronisch’ is een vakterm dat niets zegt over het feit dat je klacht nooit meer overgaat of dat het ‘tussen de oren’ zit. Het gaat hier om de tijdsduur van de klacht. Voor beide type klachten zijn er behandelmogelijkheden. Dit brengt ons meteen bij de volgende categorie: specifieke of a-specifieke klachten. Specifieke klachten van de schouder zijn klachten waarbij de oorzaak wel duidelijk is en bij een onderzoek (middels bijvoorbeeld een röntgenfoto of een MRI-scan) afwijkingen waarneembaar zijn. A-specifieke klachten zijn klachten van de schouder waarbij juist geen specifieke oorzaak bekend is. Er is wel pijn in de schouder, maar bij beeldvormend onderzoek zijn er geen afwijkingen waarneembaar. Hier geldt weer dat de term ‘a-specifiek’ een vakterm is en niets zegt over het feit dat je klacht nooit meer overgaat of dat er zelfs geen lichamelijk oorzaak is. Pijn in de schouder kan namelijk ook voortvloeien uit een disbalans in de keten, denk aan de nek, elleboog en pols. Ten tweede kan je de patiënt onderverdelen, op grond van het klinisch beeld, in drie typen klachten:

  • Subacromiaal pijnsyndroom (SAPS)

Pijn, meestal unilateraal, gelokaliseerd rond het acromion en/of de bovenarm die verergert tijdens het heffen van de arm (pijn en/of bewegingsbeperking van het abductietraject). SAPS is veruit de meest voorkomende vorm van schouderklachten (70-80%). Aandoeningen van de subacromiale structuren komen met name voor in de leeftijd van 35 tot 75 jaar.

  • Glenohumerale gewrichtsklachten

Pijn en bewegingsbeperking van de schouder. Meest voorkomend zijn: frozen shoulder en artrose. Frozen shoulder komt het meest frequent voor in de leeftijdscategorie van 40 tot 60 jaar, terwijl artrose vooral gezien wordt bij patiënten boven de 60 jaar.

  • Overige schouderklachten

Bijvoorbeeld nekklachten met bijkomende schouderklachten (functiestoornissen van de cervicale wervelkolom of cervicothoracale overgang) en aandoeningen van het acromio- of sternoclaviculaire gewricht (bijvoorbeeld artrose).

Welke oorzaken zijn er?
Schouderklachten komen helaas frequent voor. Het schoudergewricht is één van de meest complexe gewrichten in het menselijk lichaam. Verschillende structuren in en rondom de schouder zorgen er samen voor dat de schouder stabiel is en goed kan bewegen. Helaas lukt dat niet altijd even goed. Schouderklachten kunnen zowel acuut als gedurende een langere periode ontstaan. Dit uit zich vaak in pijn en/of een bewegingsbeperking.

De meest gangbare theorieën over de oorsprong van schouderklachten worden hieronder besproken:

 • afwijkingen in het scapulothoracale gewricht; schouderbladdysfunctie
 • afwijkingen in de functie van het glenohumerale gewricht
 • afwijkingen van de anatomie van de structuren in de subacromiale ruimte
 • afwijkingen van het acromioclaviculaire of sternoclaviculaire gewricht
 • glenohumerale hypermobiliteit of instabiliteit door trauma of familiair
 • functiestoornissen van de cervicale wervelkolom of de cervicothoracale overgang

Veel voorkomende aandoeningen van de schouder zijn: overbelasting (of gedeeltelijke rupturen) van de pezen of spieren rondom het schoudergewricht, spierzwakte rondom het schoudergewricht, slijmbeursontsteking, inklemmingsklachten in het schoudergewricht, frozen shoulder of pijnklachten na een gewrichtsluxatie of ander ongeval.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken en symptomen?
Iedere schouderklacht heeft haar eigen symptomen, immers niet elke klacht is hetzelfde. De belangrijkste kenmerken en symptomen kunnen zijn:

 • Zeurende of stekende pijn in en rondom de schouder(blad) en arm in rust of activiteit
 • Verminderde recruitment van de schoudergordelspieren
 • Verminderde mobiliteit van de schouder(blad)
 • Stijfheid in de schouder en nek
 • Moeite met het gebruiken van je arm bovenhands of bij het draaien van de arm
 • Kracht- en functieverlies in de schouderketen

Welke behandelingen zijn er?
Er is een verscheidenheid aan behandelingen. Je kan ze grofweg onderverdelen in operatief en conservatief. Indien de schouderklacht van dien aard is dat er mogelijk een operatie aan te pas moet komen, wordt je doorverwezen naar de huisarts of medisch specialist. Wanneer de schouderklacht conservatief moet worden behandeld dan kunnen wij, de fysiotherapeuten, met jou aan de slag gaan. De behandeling verschilt per individu en wordt mede bepaald door de oorzaak en duur van de blessure. Hoe de fysiotherapie behandeling(en) eruit zien en welke adviezen wij geven worden individueel bepaald. Bij de meeste schouderklachten is het belangrijk om de recruitment te verbeteren van de schoudergordelspieren. Daarnaast is het belangrijk om de mobiliteit, kracht en stabiliteit van de schouder te waarborgen.

Wij werken nauw samen met schoudercentrum IBC Amstelland en in de 2e lijn met verscheidene orthopedisch chirurgen en sportartsen van diverse ziekenhuizen en medische centra die zich gespecialiseerd hebben in schouderklachten. Ook hebben veel huisartsen uit de 1e lijn ons al weten te vinden.

Maak een afspraak

Maak makkelijk een afspraak met ons, klik onderstaande knop en u wordt doorgestuurd naar de inschrijvingspagina.

aanmelden