Nekklachten
info

Nekklachten zijn klachten die men ervaart in en/of rondom nek. Verschillende structuren in en rondom de nek zorgen ervoor dat de nek stabiel is en tegelijkertijd beweeglijk is. Wanneer de nek pijnlijk is zorgt dit er meestal voor dat er een verminderde bewegingsvrijheid (=mobiliteit) is in de nek.

Heb jij een nekklacht waar je graag van af wilt? Maak dan hier een afspraak met een van onze therapeuten.

De nek uitgelegd..
De nek, bovenste onderdeel van de wervelkolom, vormt de verbinding tussen het bovenlichaam en het hoofd. De nek bestaat uit de bovenste zeven wervels (CWK / cervicale wervelkolom): C1 t/m C7. De schedel rust op de eerste wervel: Atlas. De tweede wervel heet Axis, ook wel de draaier genoemd. De Atlas en de Axis kunnen ten opzichte van elkaar veel meer draaien dan andere wervels.De zevende wervel (vertebra prominens) is duidelijk voelbaar, omdat die het meest uitsteekt onder in je nek. De wervels vormen een verbinding middels tussenwervelschijven (disci). De belangrijkste functie van de tussenwervelschijven is het dempen van schokken op de wervelkolom. De wervels en tussenwervelschijven worden gestabiliseerd door verschillende spieren en ligamenten.

Welke type nekklachten zijn er?
Er zijn verschillende soorten nekklachten. Je hebt te maken met (sub)acute- of chronische klachten en specifieke of a-specifieke klachten. Naast de verschillende soorten nekklachten zijn er verschillende aandoeningen en blessures die pijn in de nek kunnen veroorzaken. (Sub)acute klachten zijn klachten die korter dan zes weken aanwezig zijn. Chronische klachten zijn klachten die langer dan drie maanden aanwezig zijn. De term ‘chronisch’ is een vakterm dat niets zegt over het feit dat je klacht nooit meer overgaat of dat het ‘tussen de oren’ zit. Het gaat hier om de tijdsduur van de klacht. De duur van pijnklachten kunnen variëren van weken tot maanden of in sommige gevallen zelfs jaren. Voor beide type klachten zijn er behandelmogelijkheden. Dit brengt ons meteen bij de volgende categorie: specifieke of a-specifieke klachten. Specifieke klachten van de nek zijn klachten waarbij de oorzaak wel duidelijk is en bij een onderzoek (middels bijvoorbeeld een röntgenfoto of een MRI-scan) afwijkingen waarneembaar zijn. A-specifieke klachten zijn klachten van de nek waarbij juist geen specifieke oorzaak bekend is. Er is wel pijn in de in de nek, maar bij beeldvormend onderzoek zijn er geen afwijkingen waarneembaar. Hier geldt weer dat de term ‘a-specifiek’ een vakterm is en niets zegt over het feit dat je klacht nooit meer overgaat of dat er zelfs geen lichamelijk oorzaak is.

Binnen de (para)medische zorg was er geen consensus over welke behandeling(en) het effectiefst waren voor het behandelen van nekklachten. Daarom is er een internationale ‘Task Force’ in het leven geroepen om dit te onderzoeken en naar aanleiding van hun onderzoeksresultaten is de volgende categorisering tot stand gekomen:

 • Graad I: Nekpijn zonder tekenen of symptomen die kunnen wijzen op grote structurele pathologie en die niet of nauwelijks invloed heeft op activiteiten in het dagelijks leven;
 • Graad II: Nekpijn zonder tekenen of symptomen die kunnen wijzen op grote structurele pathologie, maar die wel een forse invloed heeft op activiteiten in het dagelijks leven;
 • Graad III: Nekpijn zonder tekenen of symptomen die kunnen wijzen op grote structurele pathologie, waarbij wel neurologische symptomen aanwezig zijn, zoals verminderde peesreflexen, spierzwakte of sensibiliteitsstoornissen (hypo- of hyperesthesie) in de bovenste extremiteit, bijvoorbeeld als gevolg van een cervicale hernia of stenose;
 • Graad IV: Nekpijn met tekenen of symptomen die kunnen wijzen op ernstige structurele pathologie. Ernstige structurele pathologie omvat (maar is niet beperkt tot): fracturen, vertebrale dislocaties, schade aan het ruggenmerg, infecties, tumoren of systemische ziekten, waaronder gewrichtsontstekingen.

Welke oorzaken zijn er?
Nekpijn is wereldwijd de op drie na grootste categorie van klachten aan het lichaam. Circa 70% van de mensen ervaren tijdens hun leven een vorm van nekpijn, hoewel deze meestal niet of nauwelijks van invloed zijn op de dagelijkse activiteiten. Ongeveer 20% van de Nederlandse bevolking zoekt er op enig moment (para)medische zorg voor. Nekpijn is gedefinieerd als ‘een onaangename sensorische en emotionele ervaring die geassocieerd wordt met daadwerkelijke of potentiële weefselschade’ in de nekregio, met eventueel bijkomende hoofd-, schouder en/of armpijn.

Meestal is er geen duidelijke oorzaak en ontstaat het vaak geleidelijk. Een ‘verkeerde’ houding kan bijvoorbeeld nekpijn tot gevolg hebben. Maar ook onder- en overbelasting, stress/spanningen of een val of trauma kunnen leiden tot pijn in de nek. Andere mogelijke oorzaken zijn:

 • Stijve of verrekte spieren (mechanische nekpijn);
 • Draaihals of dwangstand van de nek (torticollis);
 • Als het hoofd met kracht naar achteren en naar voren slaat ontstaan nekklachten (whiplash);
 • Slijtage van de wervels en de gewrichtjes in de nek kan pijnklachten geven (artrose);
 • Door botontkalking (osteoporose) kunnen wervels inzakken. Ook dit geeft nekpijn, soms is deze pijn chronisch. Vooral ouderen en vrouwen na de overgang kunnen hier last van hebben.

Bij minder dan 2 procent van de mensen is nekpijn het gevolg van een oorzaak die zeldzamer is:

 • nekhernia
 • reuma
 • breuk in een wervel
 • uitzaaiingen
 • hersenvliesontsteking

Wat zijn de belangrijkste kenmerken en symptomen?
Er zijn veel verschillende symptomen bij nekklachten. Denk bijvoorbeeld aan een stijve nek, een beurs gevoel of stekende pijn in de nek. De pijn in de nek kan ook uitstralen naar het hoofd, bovenrug, schouders, armen en handen. Naast de pijn en de stijfheid kan mobiliteit (bewegingsbeperking) een grote rol spelen bij de nekklachten. Hierbij gaat het vooral om het buigen en draaien van het hoofd. De symptomen zijn afhankelijk van de oorzaak. Andere mogelijke symptomen zijn:

 • Hoofdpijn
 • Duizeligheid
 • Oorsuizen
 • Concentratieproblemen
 • Uitstralende pijn naar de armen
 • Tintelingen in de hand of vingers

Welke behandelingen zijn er?
Er is een verscheidenheid aan behandelingen. Je kan ze grofweg onderverdelen in operatief en conservatief. Indien de nekklacht van dien aard is dat er mogelijk een operatie aan te pas moet komen, wordt je doorverwezen naar de huisarts of medisch specialist. Wanneer de nekklacht conservatief moet worden behandeld dan kunnen wij, de fysiotherapeuten, met jou aan de slag gaan. De behandeling verschilt per individu en wordt mede bepaald door de oorzaak en duur van de blessure. Hoe de fysiotherapie behandeling(en) eruit zien en welke adviezen wij geven worden individueel bepaald. Bij de meeste nekklachten is het in ieder geval belangrijk dat je je houding ‘normaliseert’ en te blijven bewegen met de nek zonder te forceren. Daarnaast is het belangrijk om de mobiliteit, kracht, aansturing en stabiliteit van de nek te waarborgen.

Maak een afspraak

Maak makkelijk een afspraak met ons, klik onderstaande knop en u wordt doorgestuurd naar de inschrijvingspagina.

aanmelden