Praktijkreglement

Voor een optimale dienstverlening hebben wij enkele regels opgesteld.

Behandelen

  • Controleer je verzekeringspolis altijd van tevoren. Indien je verzekering de behandeling niet of gedeeltelijk vergoedt, zul je de nota voor de niet vergoede behandeling(en) toegestuurd krijgen. Administratieve vragen? Bel 020 2809333.
  • Verhinderd? Annuleer de afspraak minstens 24 uur van tevoren middels telefoon of e-mail. Indien je deze tijd niet in acht kunt nemen, behouden wij ons het recht voor deze (behandel)afspraak in rekening te brengen.
  • Je ontvangt te alle tijde een bevestiging van de afspraak per mail en/of op de Afspraken app.
  • De maximale wachttijd bedraagt 10 minuten.
  • Het kan voorkomen dat je fysiotherapeut afwezig is vanwege onverwacht extern (werk)bezoek, ziekte of een andere reden. In dat geval wordt je afspraak in principe waargenomen door een andere fysiotherapeut of kosteloos geannuleerd.
  • Onze fysiotherapeuten werken met stagiaires. Het is mogelijk dat je door één van hen wordt behandeld, altijd volgens de vaste werkwijze en filosofie en onder supervisie van de begeleider. Mocht je niet behandeld willen worden door een stagiaire maak dat dan vooraf aan de behandelaar bekend.
  • Roken en huisdieren zijn niet toegestaan. Blindengeleidehonden uiteraard wel!
  • Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of vermissing van materiële en / of immateriële zaken.
  • Onze fysiotherapeuten handelen conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), waarin de rechten en plichten van patiënten en hulpverleners zijn vastgelegd.
  • Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren houdt de fysiotherapeut een registratie bij van jouw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de Wet op Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing.

Administratie
MiLé heeft met alle zorgverzekeraars contracten. De behandelingen fysiotherapie en manuele therapie worden bij de verzekeraar ingediend indien je aanvullend verzekerd bent. Het aantal dat je vergoed krijgt, kun je vinden in de polisgegevens van de verzekeraar. Mocht dit aantal niet toereikend zijn, dan ontvang je een nota.

Je blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van behandeling(en) en dus voor het bijhouden van het maximaal aantal te vergoeden behandelingen vanuit de verzekering.

Klachten?
MiLé neemt deel aan de KNGF-klachtengregeling. Indien je een klacht hebt, en we komen er samen niet uit, kun je bij KNGF een klachtenformulier invullen.